MISbarometern är en undersökning som syftar till att ta reda på vad förmedlarbranschen tycker om försäkringsbolagens MIS-sidor. Undersökningen pågår under december 2011 och januari 2012.
Undersökningen inleds med en webbenkät som går ut till alla livförmedlare och administratörer i början av december. Enkäten följs upp av ett antal telefonintervjuer och workshops. Resultatet kommer att presenteras för de försäkringsbolag som igår i MIS-samarbetet under början av 2012.

Bakom undersökningen står Fredrik Tamm som har arbetat som IT- och utvecklingsansvarig på Max Matthiessen AB under många år. Fredrik Tamm tog också initiativet till MIS för flera år sedan och har sedan dess arbetat för att effektivisera och standardisera inom förmedlarbranschen.

Har du frågor om undersökningen kan du kontakta oss på info@misbarometern.se